>

Produkten

Producten
Producten ontwikkelen ten behoeve van handelsverkeer en marketingactiviteiten via internet vereist een speciale benadering. De interactie tussen mensen, bedrijven of computersystemen moet logisch en eenvoudig zijn. Het moet passen in het denken en handelen van de gemiddelde mens. Bedrijven moeten gegevens kunnen uitwisselen zonder aanpassingen in administratieve processen.

Flexconcept heeft hiervoor producten (softwarebouwstenen) en methodieken (procedures en analysetechnieken) ontwikkeld.

Onze bouwstenen zijn op zichzelfstaande softwaremodules die gekoppeld kunnen worden via internet. De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van de toepassing maar uitermate eenvoudig in gebruik.

Content Management systemen (CMS)

We zijn specialist in het opzetten, begeleiden en onderhouden van content management systemen. Wordpress en Joomla zijn bijvoorbeeld (gratis) open-source web applicaties om websites en internet toepassingen te maken. Van een eenvoudige site tot een uitgebreide webapplicatie.

Ons motto daarbij is altijd dat het Uw internet systeem moet zijn.

Het is een verlengstuk van Uw bedrijf, U moet ermee kunnen ondernemen, U moet er mee kunnen lezen en schrijven. Wij zullen u daarbij helpen.